Apudvistula Bulteno estas oficiala revuo de Krakova Societo ESPERANTO. La bulteno estas redaktata de ĉiuj anoj de Krakova Societo ESPERANTO, kaj aperas almenaǔ kelkfoje jare. En Apudvistula Bulteno oni povas legi diversajn artikolojn pri Esperantaj eventoj en Pollando . Troveblas ankaǔ interesaj artikoloj pri Krakovo, pri ĝia historio, pri Esperanto movado kaj pri ĉiuj eblaj aliaj temoj. En ĉiuj numeroj troviĝas tre altvaloraj esperantaj poeziaĵoj originalaj aŭ tradukitaj.